Vår AFFÄRSidÉ

Unik och Kreativ Design i Naturliga och Återvunna Material
 

vår mission

 Att tillvarata lokala resurser och återvunnet material  för att skapa vackra och unika produkter på ett miljömässigt hållbart sätt.